Pagelaran Wayang Kulit Kresna Duta

Pagelaran Wayang Kulit di Pendhapi Gedhe Solo, Balaikota Surakarta seri #5
KRESNA DUTA.
Dalang: Ki Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum.
Ki Kukuh Indrasmara, S.Sn.
Sabtu, 27 April 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *